ผลิตภัณฑ์และบริการ

Placeholder

Kanlaya rice

ข้าวหอมมะลิ ออเกนิกส์ 100%
ตรากัลยา
ขนาดถุงบรรจุ 1 Kg

Kanlaya rice

ข้าวหอมมะลิ ออเกนิกส์ 100%
ตรากัลยา
ขนาดถุงบรรจุ 1 Kg


Placeholder
Placeholder

Golden Royar Bowl

ข้าวหอมมะลิ ตราชามทอง
ขนาดถุงบรรจุ 4.5 Kg

Golden Royar Bowl

ข้าวหอมมะลิ ตราชามทอง
ขนาดถุงบรรจุ 10 Kg


Placeholder
Placeholder

Royal Pagoda


Golden Royar Bowl

ข้าวหอมมะลิ ตราชามทอง
ขนาดถุงบรรจุ 20 Kg

ข้าวหอมมะลิ ตราเจดีย์หลวง
ขนาดถุงบรรจุ 1 Kg


Placeholder
Placeholder

Royal Pagoda

ข้าวหอมมะลิ ตราเจดีย์หลวง
ขนาดถุงบรรจุ 5 Kg

Royal Pagoda

ข้าวหอมมะลิ ตราเจดีย์หลวง
ขนาดถุงบรรจุ 20 Kg


Placeholder
ช่องทางการจัดจำหน่าย

ภายในประเทศ


TOPS Super,THE MALL,GIFFARINE

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

ภายในนอกประเทศ

TOPS Super,THE MALL,GIFFARINE
NORWAY,DENMARK,SWEDEN,UK,THE NETHERLANDS,GERMANY,CZECH,FRANCE,ITALY,GREECE,TURKEY,U.A.E.,SENEGAL,
TOGO,CONGO,ANGOLA,MAURITIUS,SOUTH AFRICA,CHINA,HONG KONG,JAPAN,CANADA,UNITED STATE OF AMERICA,THAILAND,SINGAPORE,AUSTRALIA,SOLOMON,NEW ZEALAND