เกี่ยวกับเรา

การรับรอง FDA

COMPANY PROFILE / ข้อมูลบริษัท

บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทและต่างประเทศ ภายใต้แนวความคิดของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นผลักดันข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกซึ่งต่อมาทาง บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จำกัด ได้ขยายงานในส่วนการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2551 เป็น 17 ล้านบาท และก่อตั้งโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวแห่งใหม่ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 35,000 ตัน (ข้าวสาร/ปี) ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การรับรองมาตรฐานสากลซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองการผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิตามมาตรฐาน จากกระทรวงพาณิชย์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราชามทอง ตรานำชัย และตราเหรียญทอง และมีพนักงานประมาณ 40 คน โดยมีสำนักงาน 2 แห่ง ดังนี้

Placeholder

สำนักงานใหญ่

สำนักงานส่งออก) อาคารปรับปรุงคุณภาพข้าว ตั้งอยู่เลขที่ 54/5 หมู่ 8 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000.

อาคารสำนักงานใหญ่

ทีมผู้บริหารมีเจตนามุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและจะพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง.


Placeholder
Placeholder

สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ 4 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โรงงานฝ่ายผลิต

ทีมผู้บริหารมีเจตนามุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและจะพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง


Placeholder
Placeholder

โรงงานฝ่ายผลิต

โรงงานฝ่ายผลิต


Placeholder